Gratis naar de dokter?

Doktersvisite

In België hebben bijna 649.000 kinderen en jongvolwassenen onder de 25 jaar recht op de verhoogde tegemoetkoming (VT). Dat is 1 jongere op 5! Wie recht heeft op VT moet minder zelf betalen voor zorg, het zogenaamde remgeld.

Hun leeftijd mag echter geen reden te zijn om minder aandacht voor hun gezondheid te hebben. Daarom kunnen zij sinds 1 oktober een huisarts of specialist raadplegen zonder een honorarium of remgeld te betalen.

Voorwaarden

Deze gratis zorg kan onder 3 voorwaarden:

  • Je bent jonger dan 25 jaar;
  • Je geniet van de VT;
  • Je hebt een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts.

Supplementen?

Je hoeft pas helemaal niets te betalen als de arts ook geconventioneerd is. In dat geval heeft hij zich verbonden om de voorziene erelonen te respecteren. Als hij niet geconventioneerd is, kan hij supplementen vragen die niet worden terugbetaald. Je moet deze supplementen dus steeds zelf betalen, dus ook als je onder de voorwaarden valt.

Geconventioneerd of niet?

Vraag daarom bij het maken van een afspraak of de arts geconventioneerd is. Zij zijn verplicht die info te geven.

Let op want sommige artsen kunnen "gedeeltelijk" geconventioneerd zijn. Dit betekent dat ze op bepaalde uren en op bepaalde plaatsen de erelonen respecteren, bijvoorbeeld overdag in een ziekenhuis en op andere momenten niet, bijvoorbeeld in hun privépraktijk.

Hoe werkt het?

Deze nieuwigheid geldt zowel voor huisartsen als voor specialisten.

  • Voor een consultatie op het kabinet van een huisarts: als VT-patiënt geniet je automatisch van de derdebetalersregeling. De HZIV betaalt dan rechtstreeks de arts en je hoeft dus geen geld voor te schieten.
  • Voor een huisbezoek door jouw huisarts of een consultatie bij een specialist is de derdebetalersregeling niet verplicht, maar je kan erom vragen. De arts beslist of hij het al dan niet aanvaardt.