Het elektronisch arbeidsongeschiktheidsattest

Het elektronisch arbeidsongeschiktheidsattest

De administratieve vereenvoudiging staat centraal in de federale projecten met betrekking tot de gezondheidszorg. Onder meer door de invoering van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift en het getuigschrift voor verstrekte hulp (eAttest). Ook de mogelijkheid om het arbeidsongeschiktheidsattest elektronisch te versturen past in deze logica.

Nu vullen artsen op het einde van de raadpleging vaak meerdere arbeidsongeschiktheidsattesten in verschillende vormen in (privésector, overheidssector, volgens de duur van de ongeschiktheid, ...). Deze moeten vervolgens door de patiënt aan de juiste bestemmeling worden overgemaakt via min of meer beveiligde kanalen (met de post, een scan overgemaakt via mail, een papieren kopie die eigenhandig wordt afgegeven, ...).

Mult-eMediatt is een nieuwe softwaretool voor artsen waarmee de arbeidsongeschiktheidsattesten op een eenvoudige en beveiligde manier rechtstreeks worden overgemaakt aan de betrokken bestemmelingen.

Bijgevolg wordt het werk van de zorgverlener vereenvoudigd en de patiënt wordt ontlast van de administratieve taak om zijn attesten correct en snel in te dienen, waardoor hij kan focussen op zijn genezingsproces.

Hoe?

Op het einde van de raadpleging beschikt de arts, indien hij een arbeidsongeschiktheidsattest moet afleveren, over een nieuwe functie in zijn medisch softwarepakket waarmee hij mits het akkoord van de patiënt:

  • de bestemmelingen van het attest kan selecteren (naargelang het profiel van de patiënt, de duur van de ongeschiktheid, enz.);
  • en hen de nuttige info over de arbeidsongeschiktheid kan overmaken.

Voorwaarden?

Het akkoord van de patiënt is noodzakelijk. U kan ervoor opteren om de elektronische stroom te aanvaarden of de voorkeur te geven aan het papieren attest dat op het einde van de raadpleging wordt overhandigd.

In een eerste fase is voorzien dat de enkel de huisartsen elektronische arbeidsongeschiktheidsattesten zullen kunnen versturen.

Voor het gebruik van deze functie is de facto vereist dat Mult-eMediatt effectief is opgenomen in de softwarepakketten voor de algemene geneeskunde.