Het medisch akkoord voor geneesmiddelen

apotheker

De HZIV betaalt heel wat geneesmiddelen terug. Meestal wordt de betaling automatisch geregeld tussen de HZIV en de apotheker of het ziekenhuis (MyCarenet) en hoef je dus niets voor te schieten. Je betaalt enkel het eventuele eigen aandeel (remgeld). Voor sommige geneesmiddelen heb je echter vooraf de toestemming van de adviserende arts van de HZIV nodig om terugbetaling te kunnen genieten.

Hoe werkt het?

Uw arts, die een geneesmiddel voorschrijft, zal - digitaal of op papier - de aanvraag voor een medisch akkoord indienen bij de HZIV. De adviserende arts van de HZIV controleert of je aan de voorwaarden van het RIZIV voldoet. Als dit zo is, krijg je een medisch akkoord: de toestemming voor de terugbetaling van het geneesmiddel.

Je kan het geneesmiddel met dit medisch akkoord én het voorschrift afhalen bij je apotheek. Je apotheker regelt de terugbetaling rechtstreeks met de HZIV (derdebetalersregeling). Jij betaalt dus enkel het remgeld.

Digitale aanvraag

Stuurt je arts de aanvraag voor je medisch akkoord elektronisch? Dan ontvangt de HZIV je aanvraag meteen via MyCarenet. De adviserend geneesheer zal de aanvraag controleren.

Als de controle positief is dan zal je arts een antwoord krijgen via MyCarenet en jij ontvangt een brief met het akkoord. Met dit akkoord en je voorschrift kan je dan het geneesmiddel afhalen bij je apotheek.

Als de controle negatief is en je dus niet beantwoordt aan de voorwaarden van het RIZIV, word je aanvraag geweigerd. Je arts krijgt hiervan een bericht.

Je arts kan je een alternatief voorstellen of je kan het geneesmiddel alsnog aankopen zonder terugbetaling, je betaalt dan de volledige kostprijs.

Papieren aanvraag

Je arts kan de aanvraag voor een medisch akkoord ook op papier aan de HZIV bezorgen of de aanvraag aan jou geven. Je moet de aanvraag dan zelf  aan de adviserend arts van je HZIV-kantoor bezorgen. Plak er ook een oranje kleefbriefje op.

Stuur de aanvraag naar:
Troonstraat 30A
1000 Brussel

Je zal een akkoord of een weigering ontvangen.

Bijkomende info nodig?

Soms is er meer info nodig om te kunnen beslissen. Zowel je arts als jijzelf zal dan een brief ontvangen met de vraag om bijkomende info. De beslissing wordt dan uitgesteld tot na ontvangst van de bijkomende inlichtingen.

Let op: Je kan het geneesmiddel al aankopen met je voorschrift in afwachting van het akkoord. Je betaalt dan steeds het volledige bedrag, zonder enige garantie dat je een akkoord zal ontvangen.

Krijg je later toch een akkoord van de adviserende arts? Bezorg dan het formulier van contante betaling van je apotheek (bijlage 30) aan je HZIV-kantoor om de terugbetaling te bekomen.