Ambulante zorgen (poliklinisch)

Classical medical cares

Voor terugbetaling moet je de formulieren gebruiken voor de medische verstrekkingen (P) en de farmaceutische leveringen (M). Die formulieren vermelden enkel de gegevens van de gerechtigde en moeten bij de documenten voor de HZIV - Directie Oorlogsslachtoffers gevoegd worden.

Aan de formulieren P moet worden toegevoegd

  • Voor consultaties en bezoeken van dokters, tandverzorging, kinesitherapieverstrekkingen, verpleegkundige verzorging, enzovoort: een gedetailleerd periodiek overzicht (maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks) van de terugbetalingen door het ziekenfonds. Dat overzicht moet aan het ziekenfonds gevraagd worden.
  • Voor geneeskundige verzorging en kinesitherapie waarvoor enkel het remgeld betaald werd: een onkostennota of een kwijtschrift opgesteld door de zorgverstrekker, met vermelding van het betaald bedrag, de codes van de verstrekkingen en de data van de verstrekkingen.
  • Voor ambulante zorgen waarvoor een factuur werd afgeleverd door een ziekenhuis, een zorgcentrum, een laboratorium,... (consultatie, onderzoeken, röntgenfoto's,...): de gedetailleerde originele factuur met vermelding van de aangerekende bedragen, de codes van de verstrekkingen en de data van de verstrekkingen.
  • Voor een hospitalisatie: de gedetailleerde originele factuur.

Aan de formulieren M moet worden toegevoegd

  • Voor de geneesmiddelen die afgeleverd werden: de attesten voor farmaceutische verstrekkingen (BVAC-attesten) met het oog op een bijkomende tussenkomst. Die attesten moeten aan de apotheker gevraagd worden voor ieder voorschrift. Voor de gerechtigden die in een rusthuis of in een rust- en zorgtehuis verblijven, aanvaarden we een gedetailleerde maandelijkse factuur in plaats van de BVAC-attesten.

 

De formulieren P en/of M, alsook de bijgevoegde documenten moeten teruggestuurd worden naar:

HZIV
Tariferingsdienst KG-NS
Troonstraat 30A
1000 - Brussel

 

Bij wijze van ontvangstbevestiging worden er nieuwe onbeschreven formulieren opgestuurd naar de gerechtigde.

De terugbetalingen van de HZIV hebben een strikt persoonlijk karakter: ze gelden niet voor de verzorging van een ander familielid dan de gerechtigde.