Verzorging in het buitenland

Zorg in buitenland

Bij medische en/of farmaceutische kosten in het buitenland, is het principe: eerst de tussenkomst van de buitenlandse verzekeringsinstelling vragen en daarna de tussenkomst van de HZIV.

De HZIV heeft vervolgens de volgende documenten nodig:

  • een fotokopie van de documenten die aan het ziekenfonds of iedere andere verzekeringsinstelling overhandigd moeten worden
  • een gedetailleerd overzicht van de tussenkomst van de verzekeringsinstelling voor de desbetreffende kosten

Voor de gerechtigden die in het buitenland verblijven, betaalt de HZIV ook de bijdrage ten laste van de patiënt terug:

  • volgens het officiële barema van het land, als er een officieel systeem van ziekteverzekering bestaat (Frankrijk, Duitsland,...)
  • volgens de in België van kracht zijnde nomenclatuur en barema's en na tussenkomst van een ziekenfonds of van een ziekteverzekering (in de andere landen)

Om onze tussenkomst mogelijk te maken, is het dus aangewezen ons alle originele documenten betreffende de kosten voor geneeskundige verzorging over te maken. Die documenten moeten voor iedere rubriek het volgende vermelden:

  • de basiserelonen
  • de bedragen ten laste genomen door het ziekenfonds of de verzekeringsinstelling
  • de kosten die ten laste van de patiënt blijven