Ziekenhuisopname

Hospital 2

In geval van hospitalisatie, stuurt het ziekenhuis de factuur met de kosten ten laste van de patiënt naar de invalide. Hij betaalt en stuurt ons vervolgens de gedetailleerde originele factuur op (samen met een bewijs van betaling), zodat wij het bedrag van onze terugbetaling kunnen berekenen. 

De HZIV komt tussen in: 
 

  • De persoonlijke bijdrage in de verblijfkosten
  • het forfaitair bedrag voor geneesmiddelen
  • het ereloon voor het toezicht
  • de remgelden op de technische verstrekkingen

De HZIV komt niet tussen in: 
 

  • de toeslagen voor een privékamer
  • de toeslag voor synthesematerieel en de afleveringsmarge
  • diverse kosten
  • de geneesmiddelen van categorie D (niet terugbetaald door het ziekenfonds)
  • de transportkosten (ambulance...)
  • de toeslagen op medische erelonen

Als er een bijkomende tussenkomst was van een verzekeringsinstelling stuurt u ons een fotokopie van de factuur, vergezeld van het gedetailleerde attest met vermelding van de terugbetaling door de verzekeringsinstelling. 

De documenten in verband met de hospitalisaties moeten niet noodzakelijk bij de formulieren P of M gevoegd worden. Ze mogen apart opgestuurd worden.