Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

Bent u met pensioen of gaat u binnenkort met pensioen?  U kunt vanaf dan meer tijd besteden aan uw familie en vrienden…   Helaas gaat het pensioen ook vaak gepaard met een aanzienlijke daling van uw inkomsten. Sommigen kunnen  daardoor financiële moeilijkheden ondervinden. Daarom werd er in de wetgeving een correctiemechanisme voorzien: de IGO.

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een toeslag die u (onder voorwaarden) krijgt als u een klein pensioen heeft.  Dit systeem wordt beheerd door de Federale Pensioendienst (FPD).

Voor wie?

De toekenning van de IGO is afhankelijk van voorwaarden inzake leeftijd, nationaliteit en woonplaats: 

U hebt de wettelijke pensioenleeftijd en bent hetzij: 

  • Belg, afkomstig uit een EU-land of een land waar België een overeenkomst mee heeft;
  • erkend vluchteling of staatloze;
  • van vreemde nationaliteit met een Belgisch pensioen en u heeft het statuut van langdurig verblijvende in België (of een ander land van de Europese Unie) of een loopbaan van minstens 312 voltijdse dagen.

Uw hoofdverblijfplaats bevindt zich in België. U mag maximaal 29 dagen per jaar in het buitenland zijn, op voorwaarde dat u iedere reis op voorhand meldt aan de FPD. 

Hoe de IGO aanvragen?

De eventuele toekenning van de IGO gebeurt alleen op uw aanvraag, hetzij: 

  • bij het gemeentebestuur van uw woonplaats;
  • bij de FPD (persoonlijk aanbieden);
  • online via www.pensioenaanvraag.be.

U kunt ook een aanvraag voor een IGO indienen wanneer uw persoonlijke situatie verandert (scheiding, overlijden,…) en dit  een vermindering in uw inkomsten veroorzaakt. 

De FPD onderzoekt automatisch of u recht heeft op de IGO wanneer u een pensioenaanvraag indient in België en reeds geniet van: 

  • een uitkering voor mindervaliden;
  • het bestaansminimum (leefloon);
  • een wettelijk Belgisch brugpensioen.

Hoeveel bedraagt de IGO?

Sinds 1/3/2020 is het basisbedrag van de IGO 769,61 EUR per maand.  Dit kan worden verhoogd tot 1.154,41 EUR per maand, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Als u recht heeft op de IGO, heeft u ook recht op een verhoogde tegemoetkoming. U geniet dan van een vermindering van het persoonlijke aandeel (remgeld) bij verschillende zorgverstrekkers.

Meer info? 

Voor meer inlichtingen, contacteer de FPD:

Federale Pensioendienst

Zuidertoren

1060 Brussel

tel.: 1765

@email