Jongeren en zomerliefde

De zomer komt er aan en daarmee tal van leuke buitenactiviteiten: muziekfestivals, uitstapjes met vrienden, vakantieliefdes… Het is moeilijke om gewoontes te doorbreken al zou dit goed zijn voor de gezondheid.

De eerste zomer

Ook voor adolescenten is deze zomerse periode het moment voor grote gebeurtenissen. Ze gaan op stap met vrienden en spenderen meer tijd samen buitenshuis. Sommigen krijgen de toestemming om laat op stap te gaan, anderen mogen bij vrienden blijven slapen…

Voor jullie, ouders, is dit misschien een goede gelegenheid om het met hen eens te hebben over menselijke relaties en seksualiteit: eerste gevoelens, eerste liefde. Ze ervaren namelijk een cocktail van veranderingen, zowel fysiek als emotioneel, op dat moment van hun leven.

Verwacht niet onmiddellijk een groot succes – het publiek kan moeilijk zijn – maar alle raad die u hen geeft, is niet noodzakelijk verloren. Het blijft misschien in hun achterhoofd hangen en komt later toch van pas.

Een verwittigde tiener is er 2 waard

De weg van de seksualiteit is bezaaid met goede intenties net als met echte risico’s….

Het belangrijkste risico is uiteraard de ongewenste zwangerschap. Ook al dromen sommige adolescenten van het ouderschap, het is geen kinderspel: men moet er klaar voor zijn en het hoofd kunnen bieden aan tal van verantwoordelijkheden.

Een ander risico is diverser en  meer verborgen, een SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoening) oplopen. Aids, hepatitis, syfilis, herpes… Er bestaan veel SOA’s en het kan iedereen overkomen.

Het is dus belangrijk dat de adolescent goede raad krijgt vóór hij/zij deze risico’s ontmoet. Deze raad moet er  voor zorgen dat relaties respectvol zijn en een concrete bescherming bieden. Herinner daarbij aan het gebruik van een voorbehoedsmiddel, vaak het meest eenvoudige en het efficiënte middel.

Moeilijk gesprek?

Seksualiteit hoeft geen taboeonderwerp te zijn binnen een gezin maar het is ook niet het meest eenvoudige gespreksonderwerp. Zowel ouders als adolescent kunnen in verlegenheid komen bij bepaalde vragen.

Jongeren zullen er  daarom soms de voorkeur aan geven om buiten de familiale kring vragen te stellen of dingen op te zoeken. Zij kunnen ook terecht bij een Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding. Deze centra bieden niet alleen een luisterend oor maar tegelijk ondersteuning.

De rol van deze centra beperkt zich niet tot de seksualiteit bij jongeren; ze bieden ook juridische hulp,  begeleiding bij therapieën voor echtparen of bij de ouder-kind relatie. Iedereen is er welkom. Een lijst van centra voor gezinsplanning vindt u op www.belgium.be/nl/familie/kinderen/gezinsplanning.