Jongeren op dieet

diabetes

In onze geïndustrialiseerde maatschappij zien we steeds vaker kinderen met overgewicht. Deze kinderen lopen een verhoogd risico om ook als volwassene met overgewicht te kampen en te lijden aan ziekten zoals diabetes en hart- en vaataandoeningen.

Overgewicht of obesitas?

Overgewicht en obesitas worden beschreven als "een abnormale of excessieve ophoping van vet met gezondheidsrisico's tot gevolg".

Bereken uw body mass index (BMI) om te weten of u aan overgewicht of obesitas lijdt. 

BMI = gewicht (kg) / (lengte (m) x lengte (m))

Voor volwassenen is de BMI-schaal dezelfde ongeacht uw geslacht of leeftijd. Voor kinderen ligt dit wat ingewikkelder omdat ook rekening gehouden moet worden met de leeftijd en het geslacht.

Kampt uw kind met gewichtsproblemen? Praat erover met uw huisarts of pediater. Vermijd dat de situatie uit de hand loopt.

Bovendien voorziet de HZIV vanaf 1/4/2020 een tegemoetkoming voor een dieetbehandeling voor jongeren die aan overgewicht of obesitas lijden.

Terugbetalingsvoorwaarden

 • De jongere moet tussen de 2 en 17 jaar oud zijn bij de start van de behandeling.
 • De jongere moet een BMI hebben die hoger of gelijk is aan de grenswaarde voor de leeftijd en het geslacht.
 • Uw huisarts of pediater moet een voorschrift opstellen.

U ontvangt geen terugbetaling:

 • als de sessie tijdens een ziekenhuisopname plaatsvindt;
 • als het kind al een behandeling of begeleiding volgt waar een diëtist bij betrokken is.

Verloop van de behandeling

De behandeling wordt over 2 jaar gespreid en telt 10 individuele sessies bij een diëtist.

De eerste sessie duurt 60 minuten en heeft als doel te controleren of de jongere de voorwaarden vervult om een tegemoetkoming te ontvangen. Als dat het geval is, wordt de behandeling verdergezet. 

 • 5 sessies van 30 minuten in de loop van het eerste behandelingsjaar;
 • 4 sessies van 30 minuten in de loop van het tweede behandelingsjaar.

De ouders mogen de sessies bijwonen. Een sessie kan uitsluitend door de ouders georganiseerd worden, voor zover het kind akkoord gaat.

Terugbetaling van de zittingen

Een begeleidingstraject is één enkele keer mogelijk per kind. 

Het afgerond bedrag dat ten laste blijft van de ouders bedraagt: 

 • 10 EUR voor de eerste sessie van 60 minuten;
 • 5 EUR per sessie van 30 minuten.

Als de jongere recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming zijn de afgeronde bedragen: 

 • 4 EUR voor de eerste sessie van 60 minuten;
 • 2 EUR per sessie van 30 minuten.