Laat een slecht gevoel zich niet nestelen

Spreek erover

1 Belg op de 4 heeft in zijn leven psychische problemen. Het is belangrijk om hierover te praten vóór deze gevoelens zich nestelen en verergeren. Velen vinden echter moeilijk de juiste behandeling. Op de website spreekerover.be kan je een netwerk voor geestelijke gezondheid in jouw buurt vinden.

Waarom deze campagne?

Deze campagne wil mensen:

  • bewust maken van psychologische problemen.
  • aanmoedigen om er op tijd over te praten.
  • informeren over de beschikbare psychologische zorg.

Waar kan je terecht?

Er is een aanbod aan zorg, met lage financiële drempels. Men kan daarbij psychologische sessies volgen in groep of individueel:

  • groepssessies kosten 2,5 EUR en er is geen limiet op het aantal sessies dat iemand kan volgen
  • jongeren onder de 24 jaar kunnen gratis tot 10 individuele sessies bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog volgen
  • vanaf 24 jaar is een eerste individuele sessie met een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog gratis, daarna kost een individuele sessie maximaal 11 euro (tot 7 sessies)
  • Samen met hun psycholoog of orthopedagoog stellen patiënten een behandelplan op, waarbij ze ook bekijken hoeveel sessies nodig zijn.

Dit aanbod van geconventioneerde eerstelijnszorg vult de gespecialiseerde psychologische zorg aan, dat gericht is op mensen met ernstigere psychische problemen.