Naar de apotheker, met of zonder papier?

Naar de apotheker, met of zonder papier?

Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van het elektronische geneesmiddelenvoorschrift verplicht voor de volgende voorschrijvers:

  • huisarts;
  • arts-specialist;
  • tandarts;
  • verloskundige.

Er gelden echter een aantal uitzonderingen, zoals een voorschrift opgesteld door de huisarts tijdens een huisbezoek of wanneer de huisarts ouder is dan 64 jaar. Het elektronische voorschrift is ook niet verplicht voor patiënten die in het ziekenhuis verblijven.

Met papier?

Als patiënt ontvangt u in de meeste gevallen geen handgeschreven voorschrift meer, maar het bewijs dat een elektronisch voorschrift opgesteld werd.

De voorschrijver drukt een papieren versie van dit "bewijs van elektronisch voorschrift" af, dat u vervolgens aan uw apotheker kunt voorleggen om uw geneesmiddelen op te halen. Zodoende kan de apotheker het elektronisch voorschrift op zijn computer raadplegen en uitvoeren.

Zonder papier?

Vanaf september 2021 kunt u ook uw geneesmiddelen bij de apotheker ophalen zonder het papieren bewijs van het elektronisch voorschrift voor te leggen.

U kunt ofwel het elektronische voorschrift op uw smartphone tonen (via verschillende iOS/Android apps of een webtoepassing zoals onder andere www.mijngezondheid.belgie.be), ofwel heeft de apotheker toegang tot uw lopende voorschriften via uw identiteitskaart (e-ID) of een ander identificatiemiddel (rijksregisternummer).

Wenst u dit niet of beschikt u niet over een smartphone, dan kunt u nog altijd het papieren bewijs van voorschrift aan uw apotheker voorleggen. 

De voorschrijver zal u over de mogelijkheden informeren waarbij de keuze in handen blijft van de patiënt.

Voordelen?

Dankzij deze vermindering van papierwerk beschikken de artsen en apothekers over meer tijd om goede zorg en advies te verstrekken.

Alles verloopt vlotter en vereist minder papier.

U loopt daarenboven niet langer het risico uw voorschrift te verliezen omdat het het elektronisch beschikbaar is.