Sociaal tarief gas en elektriciteit

Sociaal tarief

Indien u vandaag recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming (VT), heeft u voor de periode van 1/2/2021 tot 31/12/2021 recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Het sociaal tarief zal automatisch worden toegekend: u dient hiervoor niks te ondernemen!

Het is de FOD Economie die driemaandelijks aan de leveranciers de namen van de klanten die recht hebben op het sociaal tarief zal doorgeven.

In de praktijk zal de energieleverancier de eerste keer worden geïnformeerd over uw recht in mei 2021. Het verschil zal dus ook maar zichtbaar worden op uw factuur vanaf de maand mei!

Voor de toepassing van het sociaal tarief zal uw energieleverancier dan met terugwerkende kracht vanaf 1/2/2021 uw betaalde facturen regulariseren.

Het sociaal tarief wordt u toegekend tot op het einde van het jaar zelfs indien uw recht voortijdig wordt beëindigd.