Portaal Sociale Zekerheid vernieuwd

Handen typen op laptop

De portaalsite voor de Sociale Zekerheid is dé toegangspoort voor alle informatie over de sociale zekerheid in België. Het deel voor de Burger werd onlangs zowel inhoudelijk als op het vlak van look & feel grondig vernieuwd. Zo zet het Burgerportaal een grote stap voorwaarts in gebruiksvriendelijkheid, is het gemakkelijker doorzoekbaar en vereenvoudigt het de navigatie voor de burger.

Deze vernieuwing is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen alle Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ), gecoördineerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en de FOD Sociale Zekerheid.