Omgaan met eenzaamheid

Weinigen praten graag over eenzaamheid. Toch is het een groeiend probleem. Het beperkt zich ook niet enkel tot ouderen, onder andere sociaal zwakkeren kunnen zich ook eenzaam voelen. Wat is een goede manier om met dit probleem om te gaan?

Spreek erover

Het is belangrijk dat vereenzaamden tijdig aan de alarmbel trekken. Hun omgeving kan hen wel helpen, maar in eerste instantie moeten ze zelf proberen hun eenzaamheid te doorbreken en durven bespreken.

Mensen rollen vanzelf en traag in een steeds eenzamer bestaan omdat vrienden en familieleden wegvallen oa door overlijden of gewoon omdat ze te ver wonen of het te druk hebben. Zeker het verlies van de levenspartner is ingrijpend en kan gevoelens van eenzaamheid versterken.

Zelfhulp

Men kan er zelf wat aan proberen te doen door bijvoorbeeld:

  • een nieuwe hobby te zoeken;
  • lid te worden van een praatgroep;
  • deel te nemen aan de wijkwerking;
  • te klussen bij kennissen;
  • vrijwilligerswerk te doen.

Een huisdier kan ook handig zijn om meer buiten te komen en actief te blijven en het biedt ook enige affectie. Toch is dit geen vervanging van menselijk contact.

Het is dus vooral belangrijk een sociaal netwerk te onderhouden. Contact houden met vrienden en familie is daarbij belangrijk. Maar ook tijdens een wandeling een babbeltje slaan met een buur of een toevallige voorbijganger is al een begin. Door iemand te ontmoeten die wil luisteren, voelt men zich nuttig en gewaardeerd en dat is al een eerste stap om zich minder eenzaam te voelen.

Hoe helpen?

Iedereen kan helpen! Uiteraard is er een grotere rol voor de familie en vrienden weggelegd. Soms worden (door afstand of tijdsgebrek) de buren de belangrijkste partij. 

Contact hebben en houden is de basis! Wacht dus niet af maar neem zelf het voortouw. Bel eens aan en maak een praatje met een kennis die eenzaam lijkt. Praat over het alleen zijn in alle openheid. Zorg dat het contact echt is en onderhoud het ook.

Nodig eens een eenzame uit voor een kop koffie en een gesprek. Bied hen hulp aan bij kleine klusjes (boodschappen, planten verzorgen,…) en breng een gesprek op gang.

Deze contacten vormen ook een sociale controle waarbij ziekte of andere problemen sneller ontdekt worden. Door tijdig problemen op te lossen kunnen we ook erger vermijden want soms lopen ernstige gevallen van eenzaamheid ook minder goed af.