Ongeval... Niets aan te geven?

Een ongeval kan iedereen overkomen. Ongevallen komen vooral onaangekondigd en zijn nooit welkom…

Verplichte aangifte

Op straat, op het werk, in de tuin, op vakantie,… Eventjes verstrooid zijn, een beetje pech en het is gebeurd: u wordt door een wagen gegrepen, u valt van de ladder of u glijdt uit... 

U moet altijd uw HZIV-kantoor op de hoogte brengen van uw ongeval, ongeacht of het om een werkongeval gaat. Meld het ongeval ook als er geen andere persoon (derde) bij betrokken is.

Waarom aangeven?

De kosten voor zorgen verstrekt ten gevolge van een ongeval kunnen gedekt zijn door een privéverzekeraar (van uw werkgever voor een arbeidsongeval, een betrokken derde,…).  De bedragen die de HZIV u reeds terugbetaald heeft (of rechtstreeks betaald heeft aan het ziekenhuis) kunnen namelijk bij deze verzekeraar teruggevorderd worden.

Hoe aangeven?

Meld uw ongeval bij de HZIV telefonisch of schriftelijk per email/post.  Uw HZIV-kantoor bezorgt u dan het aangifteformulier per post. Vul het aangifteformulier in en bezorg het ons zodat wij uw dossier kunnen verwerken.

Soms bezorgen wij u de ongevallenaangifte ook automatisch op basis van ontvangen getuigschriften (een gipsverband, dringende zorgen,…).  Stuur ons deze aangifte zo snel mogelijk ingevuld terug, ook als de zorgen niet het gevolg zijn van een ongeval.

Als u verzuimt uw ongeval aan de HZIV te melden, dan zal de HZIV de bedragen die u al ontvangen heeft als vergoeding van de betreffende zorgen bij u moeten terugvorderen.

Uw voordeel!

U heeft uw ongevallenaangifte ingediend.  Als de zorgen reeds door de HZIV vergoed werden, verandert er voor u niets.  Als het risico echter door een andere verzekeraar gedekt is (verzekeraar van een derde, van uw werk), kan ook het deel van de medische kosten dat u zelf betaalt, het zogenaamde eigen aandeel, net als andere mogelijke schade, door deze verzekeraar vergoed worden.

Door uw ongeval te melden, biedt u ons de mogelijkheid om de reeds betaalde bedragen bij de privéverzekeraar terug te vorderen. Zo draagt u ook bij tot het behoud van ons sociale zekerheidsstelsel.

Als u door het ongeval bovendien arbeidsongeschikt bent, vergeet ons dan ook niet het medische getuigschrift te bezorgen waarop uw arts aangeeft, dat de ongeschiktheid het gevolg is van een ongeval.