Gratis geneesmiddelen en overige voor oorlogsinvaliden

Gratis zonder goedkeuring adviserend arts

De gratis geneesmiddelen worden door uw apotheker gratis afgeleverd op basis van een door uw arts opgesteld voorschrift (papieren of elektronisch voorschrift) en op vertoon van een sticker van onze Directie Oorlogsslachtoffers.

Ook indien u een voorschrift ontvangt via eID , dient u dit geneesmiddel steeds gratis te ontvangen. In dit geval kleeft de apotheker uw sticker op het recept dat in de apotheek afgedrukt kan worden.

Gratis geneesmiddelen dienen gratis afgeleverd te worden. Er is voor deze geneesmiddelen geen terugbetaling mogelijk op voorlegging van een betalingsbewijs Mod BVAC of bijlage 30.

Gratis mits goedkeuring adviserend arts

In dit geval geldt dezelfde procedure maar moet u bovendien een geldig attest aan de apotheker voorleggen.

De behandelende arts dient een aanvraag in via een reglementair aanvraagformulier of een omstandig medisch verslag. Indien u in het bezit bent van een geldige machtiging bij uw mutualiteit, dient deze machtiging verstuurd te worden naar de Directie Oorlogsslachtoffers.

In geval van een verlopen attest of therapie wijziging, stuurt u het attest samen met een nieuwe aanvraag van uw behandelende arts naar :

HZIV – Directie Oorlogsslachtoffers
Troonstraat 30 A 
1000 Brussel

Als de adviserend arts zijn goedkeuring geeft, dient de medicatie gratis afgeleverd te worden. Een terugbetaling op voorlegging van een betalingsbewijs Mod BVAC of annexe 30 is niet mogelijk.

Medische bijvoeding

Voor bijvoeding voor medisch gebruik bij ziekte gerelateerde ondervoeding of risico op ondervoeding kan de behandelende arts een aanvraag voor terugbetaling indienen via een gedetailleerd medisch verslag, jaarlijks hernieuwbaar. 

Het aantal toegelaten verpakkingen is beperkt volgens de aanbevolen dosering en er geldt een terugbetaling voor maximaal 50% van de aankoopprijs. De terugbetaling wordt uitgevoerd o.b.v. een Mod BVAC, bijlage 30 of factuur van de apotheek.

Diabetesmateriaal

Per jaar wordt een maximum van 400 teststrips en 400 lancetten terugbetaald o.b.v. een Mod BVAC, bijlage 30 of factuur van de apotheek.