Oorlogswezen

Orpheans

De erkende oorlogswezen genieten tot de leeftijd van 21 jaar of tot het einde van hun studies dezelfde voordelen als de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden. 

De leeftijdsbeperking geldt niet voor wezen die vóór de leeftijd van 21 jaar fysiek of mentaal onbekwaam werden geacht om in hun levensonderhoud te voorzien. Die onbekwaamheid moet door de gerechtelijke geneeskundige dienst zijn vastgesteld. 

 

Relevante wetgeving: de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen of van de gecoördineerde wetten op de herstelpensioenen.