Overlijden

Demise

Voor de medische en farmaceutische kosten ten laste van de HZIV wordt het bedrag van de tussenkomst overgemaakt aan:

  • de weduwe of weduwnaar
  • een notaris belast met de erfenis
  • de erfgenamen

In geval van betaling aan de erfgenamen, hebben wij volgende documenten nodig:

  • een attest van erfopvolging, kosteloos afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overledene beheert;
  • een volmacht op ongezegeld papier, ondertekend door al de erfgenamen ten gunste van één van hen (de handtekeningen dienen gelegaliseerd te worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van elke ondertekenaar).

Met uitzondering van enkele speciale gevallen komt de HZIV niet tussen in de begrafeniskosten.

Voor verdere inlichtingen kunt u ons altijd contacteren.