Speciale verzorging (kuren)

cares

Wie in aanmerking wil komen voor een terugbetaling van een kuur, moet eerst de toestemming hebben van de adviserende arts van de HZIV. Daarvoor moet hij een aanvraag indienen. Die aanvraag moet een uitvoerig medisch verslag bevatten dat het therapeutisch nut van de kuur aantoont.

Bronkuren in het buitenland

 • Kunnen worden toegestaan voor Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg
 • Maximaal 21 dagen per jaar
 • De HZIV betaalt de kosten terug van de zorgen die ter plaatse werden verstrekt. Daarvoor hanteren we het tarief van de Sociale Zekerheid van het desbetreffende land.
 • De oorlogsinvalide moet een bewijs van betaling kunnen voorleggen.
 • De verblijfkosten zijn steeds ten laste van de patiënt.

Herstelkuren

 • Kunnen worden toegestaan voor een verblijf in België, Zwitserland en Frankrijk.
 • Maximaal 28 dagen per jaar, zonder onderbreking
 • De verblijfkosten worden rechtstreeks aan de HZIV gefactureerd.
 • De kuuroorden moeten erkend zijn door de bevoegde instanties.

Bevoegde instanties

Het verblijf mag enkel geschieden:

 • in België, in de rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen erkend door het RIZIV.
 • in Zwitserland, in herstellingsoorden erkend door de Zwitserse kantonale overheid.
 • in Frankrijk, in herstellingsoorden erkend door de Franse sociale zekerheid.