Terugbetaling van vervoerskosten

Ambulance

Als de adviserende arts van de HZIV zijn akkoord geeft, mag de HZIV tussenkomen in de vervoerskosten voor:

  • ziekenhuisopname
  • terugkeer na een verblijf in het ziekenhuis
  • een onderzoek of behandeling door een specialist
  • kuren in België en in het buitenland (de werkelijk betaalde prijs voor de treinreis in 2e klasse of andere openbare vervoersmiddelen)

Daarvoor moet de oorlogsinvalide beschikken over:

  • de toelating van de adviserende arts van de HZIV
  • een medisch attest dat verantwoordt dat de gezondheidstoestand van de invalide hem niet toelaat toelaat zich zelfstandig te verplaatsen.