Toestellen en hygiënisch materiaal

Wheeling chair

Toestellen huren

Als de invalide zorgmateriaal nodig heeft (kruk, looprek, kamerstoel, rolstoel enzovoort), kan hij dat huren bij het Rode Kruis of een ziekenfonds. Wil hij de huurkosten terugbetaald krijgen, dan moet hij een verantwoordend medisch attest opsturen naar de HZIV. De adviserende arts oordeelt vervolgens over een eventuele terugbetaling.

Toestellen kopen

In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat een oorlogsinvalide het toestel moet aankopen. Wil hij die kosten terugbetaald krijgen, dan moet hij eerst de goedkeuring vragen van de HZIV. Dat kan door een aanvraag, vergezeld van alle noodzakelijke verantwoordingsdocumenten, te richten aan de HZIV. De adviserende arts oordeelt dan of de aankoop gegrond is of niet.