Verblijf in rusthuis en rust- en verzorgingstehuis

Home

De HZIV kan de dagelijkse forfaitaire toelage voor verzorging en hulp terugbetalen. Die kosten worden rechtstreeks door de betrokken instelling aan de HZIV gefactureerd. 

Voor rusthuizen dekt het dagelijks forfaitair bedrag:
 

  • verpleegkundige zorgen
  • logopedie
  • de hulp bij de dagdagelijkse handelingen
  • het verzorgingsmateriaal (ontsmettingsmiddelen, verbanden,...)

Voor rust- en verzorgingstehuizen dekt het dagelijks forfaitair bedrag:
 

  • verpleegkundige zorgen
  • logopedie
  • de hulp bij de dagdagelijkse handelingen
  • het verzorgingsmateriaal (ontsmettingsmiddelen, verbanden,...)
  • kinesitherapie

De HZIV komt nooit tussen in de verblijfkosten. Die blijven steeds ten laste van de resident.