Voor wie?

War victims

Wie kan aanspraak maken op een terugbetaling van de medische kosten door Directie Oorlogsslachtoffers?

  • Militaire oorlogsinvaliden
  • Burgerlijke oorlogsinvaliden
  • Gelijkgestelden

Welke kosten kunnen terugbetaald worden?

Kosten met betrekking tot:

  • Medische zorgen
  • Paramedische zorgen
  • Farmaceutische zorgen
  • Prothesen
  • Letsels of aandoeningen, al dan niet het gevolg van de oorlog

De kosten worden terugbetaald volgens de van kracht zijnde reglementering en in het bijzonder het KB van 29 oktober 1986.