Reuzenberenklauw

De Belgische Stichting Brandwonden waarschuwt voor de verspreiding van reuzenberenklauw.

Een invasieve plant

Deze plant bevat chemische stoffen die ernstige brandwonden veroorzaken.  De planten zijn in het wild aanwezig langs bermen, spoorwegen, snelwegen, in greppels, op braakliggende gronden, maar ook in weides, bosranden, graslanden, langs waterlopen, in frisse en vochtige zones, enz...

De plant herkennen

De Stichting Brandwonden geeft ons een korte beschrijving: "Reuzenberenklauw is tussen de 3 en 5 meter hoog. De bladeren zijn diep ingesneden en kunnen tot 3 meter worden. Ze hebben een stevige, holle, geribde stengel. Tijdens de bloei (juli-september), staan de witte, soms roze bloemen, in schermen bij elkaar met een diameter van 20 tot 50 centimeter.”

De gevaren

De reuzenberenklauw bevat furocoumarinen, een fototoxische stof.  Deze giftige stof zit in het sap van de plant en veroorzaakt jeukende rode vlekken en brandwonden.  Bij blootstelling aan zonlicht ontwikkelen zich in enkele dagen huidwonden.  De huid vertoont rode vlekken, zwelt en er worden blaren gevormd die pas na één à twee dagen te voorschijn komen.  Het letsel kan eruitzien als een brandwonde en kan ernstig zijn.

Tips

  • Wanneer sap op uw huid terechtkomt, moet het sap zo snel mogelijk met koud water weggespoeld worden en dient u zonlicht te vermijden.
  • Eet nooit berenklauw
  • Bij huidletsels: neem contact op met uw huisarts of het brandwondencentrum.

Wees dus voorzichtig wanneer u in de natuur gaat wandelen.

De bestrijding

De bestrijding van reuzenberenklauw vereist specifieke kledij om contact tussen het sap en de huid, de handen en de ogen te vermijden (waterdichte overal, plastic handschoenen, lange mouwen, een veiligheidsbril om te vermijden dat het sap in de ogen spat).

Meer info?

www.brandwonden.be