Slachtoffers oorlog of terreur

De opdracht van de Directie Slachtoffers van Oorlog of Terreur is om de kosten van gezondheidszorg aan de rechthebbenden te vergoeden volgens hun statuten die toegekend zijn, namelijk:

  • de Nationale erkenning (oorlogservaring)
  • de Nationale solidariteit (slachtoffer van terreurdaad)

Deze voorwaardelijke tussenkomst is complementair aan die van de verplichte zorgverzekering en van de aanvullende verzekeringen.