Stoppen met roken

De negatieve gevolgen van het roken, zowel voor de roker als voor zijn omgeving, zijn alom gekend:

  • kanker
  • ademhalingsziekten
  • onvruchtbaarheid,...

Gelukkig staat u er niet alleen voor als u wil stoppen met roken.

Ontdek de tegemoetkoming als u: