Maximumfactuur

De Maximumfactuur

Wat is de Maximumfactuur (MAF)?

De MAF biedt elk gezin de garantie dat het niet meer moet uitgeven aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond).

Als uw medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgt u de overige medische kosten volledig terugbetaald.

Welke kosten komen in aanmerking voor de MAF?

  • Remgeld voor verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners
  • Remgeld voor geneesmiddelen uit categorie A, B en C en voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt)
  • Remgeld voor technische prestaties (bijv. operaties, röntgenfoto's, labo-onderzoeken, technische testen)
  • Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis (volledig) en in een psychiatrisch ziekenhuis (enkel de eerste 365 dagen)
  • Forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie
  • Enterale voeding via sonde of stoma voor jongeren van minder dan 19 jaar
  • Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal
  • Afleveringsmarges (supplement) voor implantaten

Wat is de inkomens-MAF?

Dit is de Maximumfactuur in functie van het gezinsinkomen.  Het remgeld boven een bepaald plafond wordt volledig terugbetaald.  Dat plafond hangt af van het netto belastbaar gezinsinkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het plafond.

De inkomensschijven en plafonds hieronder zijn geldig sinds 1 januari 2024.

Jaarlijks netto gezinsinkomen (EUR) Plafond (EUR)
Jonger dan 19 jaar 746,66
0 - 12.681,18 254,99
12.681,19 - 22.687,05 516,92
22.687,06 - 34.877,09 746,66
34.877,10 - 47.067,18 1.148,70
47.067,19 - 58.749,33 1.606,18
Vanaf 58.749,34 2.067,66

Dit plafond wordt verminderd met 114,87EUR voor het gezin wanneer één gezinslid individueel telkens 506,79EUR (in 2022) en 506,79 EUR (2023) remgeld heeft betaald.

Daalt het inkomen van uw gezin aanzienlijk door langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? In dat geval kunt u aan uw gewestelijke dienst vragen om een verklaring op erewoord in te vullen. Zo kan de HZIV uw dossier opnieuw bekijken en eventueel het toegepaste plafond aanpassen.

Wat is de sociale MAF?

Binnen het gezin kunnen personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, hun partner en de personen ten laste genieten van een aanvullend recht op de sociale MAF.

Voor dat deel van het gezin is het plafond 516,92 EUR. Het plafond bedraagt evenwel 402,05 EUR wanneer één gezinslid van dat deel van het gezin 506,79 EUR (in 2022) en 506,798 EUR (in 2023) remgeld heeft betaald (of als hij van het statuut Chronische aandoening geniet).

Wat is de MAF chronische zieke?

Als uw persoonlijk aandeel 506,79 EUR (in 2022) en 506,79 EUR (in 2023) bedraagt (ongeacht uw inkomsten), wordt voor uw MAF-plafond 2022 een vermindering van 114,87 EUR voor het gezin toegestaan. Uw gezinsleden krijgen dan, afhankelijk van medische criteria, het statuut van chronische zieken. 

De vermindering van 114,87 EUR van het MAF-plafond is ook van toepassing op alle verzekerden met een statuut "chronische aandoening" op basis van uitgaven per kwartaal of van het forfait chronisch zieke.

Jonger dan 19 jaar?

Voor kinderen jonger dan 19 jaar is er een extra bescherming. Het maximumbedrag is altijd 746,66 EUR, ongeacht het gezinsinkomen. Het gaat hier om een individueel recht!

Opmerkingen:

  • voor kinderen die recht hadden op verhoogde kinderbijslag is het maximumbedrag 516,92 EUR;
  • als het maximumbedrag van het gezin 516,92 EUR bedraagt (of 402,05 EUR wanneer één gezinslid de 2 voorafgaande kalenderjaren individueel telkens 506,79 EUR (2022) en 506,79 EUR (2023) remgeld heeft betaald), is dat bedrag uiteraard van toepassing.

Wat is een gezin?

Alle personen die op hetzelfde officiële adres wonen, vormen een gezin. Het maakt niet uit of u gehuwd bent of samenwonend. Ook alleenstaanden worden beschouwd als een gezin.

Voor de MAF 2024 geldt de situatie op 1 januari 2024.

Hoe en wanneer krijgt u uw geld terug?

De HZIV houdt uw medische kosten bij. Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt de HZIV ze elke maand dat er een overschrijding was terug.

U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen. Bij de eerste uitbetaling in het kader van de MAF ontvangt u een attest. 

Heb ik recht op de MAF?

Om te weten of u recht hebt op de MAF, kunt u uw dossier via myHZIV raadplegen.