Terugbetaling van zorg in Europa

U brengt uw vakantie door in een Europees land en vraagt vóór uw vertrek een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan.

Dit is alvast een goed begin, maar nog niet voldoende om een vergoeding te ontvangen van de zorgen die tijdens uw verblijf verstrekt zijn.

Voor zorgen verstrekt in een Staat van de Europese Economische Ruimte (EER), kunt u een vergoeding ontvangen:

  • hetzij bij uw terugkeer in België via de HZIV;
  • hetzij ter plaatse, via een plaatselijke instelling.

Terug in België

Dit is de oplossing voor velen onder u:  de facturen en de betaalbewijzen aan uw HZIV-kantoor overmaken met het formulier "Vergoedingsaanvraag zorgen verstrekt in het buitenland".

Dit is eenvoudiger: geen taalprobleem, geen administratie tijdens de vakantie.

De vergoeding van de zorgen gebeurt daarentegen op basis van de reglementering van het land waar de zorgen verstrekt werden. De HZIV moet bijgevolg aan het land van verblijf vragen, welke tegemoetkoming zij voorzien. Wij zijn dan afhankelijk van de antwoordtijd die zij nodig hebben.

Om deze procedure te vermijden en voor zover uw kosten minder bedragen dan 200 EUR, kan een forfait gebruikt worden.

Ter plaatse

Om recht te hebben op de vergoeding ter plaatse, moet u zich bij een plaatselijke ziekteverzekeringsinstelling inschrijven en uw getuigschriften voor verstrekte zorg en betaalbewijzen aan hen bezorgen.

Handige weetjes

  • Als u vaak op dezelfde plaats verblijft, kunt u zich ook op voorhand inschrijven, nog vóór u zorgen ontvangen hebt.
  • Een aantal ziekenhuizen zullen u inschrijven ter gelegenheid van een hospitalisatie, maar niets verplicht hen daartoe.
  • De EZVK vervangt geen reisverzekering. Private geneeskundige zorgen zijn niet gedekt, noch kosten zoals de repatriëring.
  • De EZVK dekt zorgen, die medisch noodzakelijk blijken (die niet tot uw terugkeer kunnen wachten) rekening houdend met de aard van de zorgen en de voorziene duur van uw verblijf.
  • De EZVK is geldig in de EER en Zwitserland.