Wijziging bankrekening

Bankrekening

Om veiligheidsredenen en efficiëntie worden de terugbetalingen voor geneeskundige zorg op uw bankrekening gestort. Wij bewaren het bankrekeningnummer dat u bij uw inschrijving opgaf. Dit nummer kan alleen op uw vraag gewijzigd worden. 

U kunt uw bankrekeningnummer aanpassen via de online tool "myHZIV".

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk uw rekeningnummer te wijzigen per email of telefoon. Een wijziging wordt enkel uitgevoerd op voorlegging van een ondertekend document "mededeling bankrekeningnummer". Dit document is beschikbaar op www.hziv.be (rubriek Formulieren, onderaan elke pagina).

Voeg de nodige bijlagen toe en bezorg alles aan uw HZIV-kantoor op dezelfde wijze als uw getuigschriften voor verstrekte hulp.

 

OPGELET: De HZIV zal u nooit telefonisch of via email vragen om uw rekeningnummer of persoonlijke code!