Zelfmoord: spreek erover!

Zelfmoord: spreek erover!

Op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Het is dan ook de gelegenheid om het stigma te doorbreken, zodat we elkaar kunnen helpen een wereld zonder zelfmoord mogelijk te maken. De HZIV draagt haar steentje bij met een specifiek project.

Een ernstig probleem

In België plegen jaarlijks meer dan 2.000 mensen zelfmoord. 

Iedereen kan vroeg of laat in een moeilijke situatie terechtkomen en plots worstelen met zelfmoordgedachten. 

Ook in de huidige gezondheidscrisis wordt onze mentale gezondheid zwaar op de proef gesteld. Eenzaamheid, isolement, angst, ziekte, werkloosheid,... sommige problemen kunnen onoverkomelijk lijken.

Door erover te praten, kan men echter steun en oplossingen vinden. 

Een luisterend oor

De sociale dienst van de HZIV biedt een luisterend oor aan personen met mentale problemen. Onze sociale werkers kunnen uw vragen beantwoorden en u bewust maken van suïcidepreventie. 

Zij kunnen u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten maar in de eerste plaats kan een uitgereikte hand al heel wat betekenen. 

Het thema raakt ons allen en we kunnen dus allemaal helpen, door contact op te nemen, te communiceren en zorg te dragen voor elkaar.

Wie zich betrokken voelt, naasten, vrienden, familie, weet dat de HZIV zich in oktober extra inzet om er met u over te praten. 

Neem contact op met de sociale dienst voor meer informatie, hulp, brochures, gesprekken, ontmoetingen,... 

Samen kunnen we aan preventie doen door zelfmoord ter sprake te brengen.

Wenst u met onze maatschappelijk assistenten te spreken, maak dan een afspraak op:

Telefoon: 02 227 62 69
Mail: socialeactie@hziv.be 

Meer info?

Dringend nood aan een gesprek? Bel de zelfmoordlijn op het nummer 1813. Elk gesprek is anoniem en gratis.  Bij de Zelfmoordlijn1813 staat er altijd iemand voor u klaar.

www.depressiehulp.be – info, zelfhulp en online begeleiding rond angst en depressie

Tele-onthaal: hier luistert iemand naar u, 24u op 24, 7d op 7. Elk gesprek is gratis en anoniem. Tel.: 106