Papieren facturatie

Papieren facturatie

Hoe verloopt de procedure?

Na de raadpleging betaalt de patiënt enkel het remgeld en overhandigt hij u een kleefbriefje. U bewaart het getuigschrift waar u het kleefbriefje op aanbrengt.

Opgelet: De sociale derdebetalersregeling geldt enkel voor raadplegingen in uw kabinet!

Hoe verloopt de terugbetaling?

Uw uniek contactpunt voor de papieren facturering hangt af van uw regio.

Alle Vlaamse zorgverstrekkers en instellingen kunnen terecht bij HZIV-Antwerpen:

HZIV Antwerpen
Frankrijklei 81-83 bus 3
2000 Antwerpen

@email

03/220.75.55

 

Alle Waalse en Brusselse zorgverstrekkers en instellingen kunnen terecht bij de directie Geneeskundige verzorging van ons centraal bestuur in Brussel:

HZIV Directie Geneeskundige verzorging
Troonstraat 30A
1000 Brussel

elecfac@hziv.be

02/229.34.34

 

Alle Duitstalige zorgverstrekkers en instellingen kunnen terecht  bij HZIV-Malmedy:

HZIV Malmedy
Rue Wibald 5
4960 Malmedy

620tarif@hziv.be  

080/33.08.96

Meer info?

Heeft u nog andere vragen contacteer dan uw HZIV-contactpunt.