MedAdmin

Medadmin

Uw patiënt is verzekerd bij de HZIV en u wenst een akkoordaanvraag bij de adviserend arts in te dienen voor bepaalde geneeskundige verstrekkingen.

De terugbetaling van bepaalde geneeskundige verstrekkingen is onderworpen aan de toestemming van de adviserend arts. 

Bij de HZIV worden deze akkoordaanvragen, voor alle verzekerden van de HZIV*, onderzocht door een gecentraliseerde cel op het Centraal Bestuur van Brussel, zowel in het kader van de federale verplichte ziekteverzekering, als voor bepaalde gefedereerde entiteiten : AViQ, Iriscare** en FWB.

* met uitzondering van de oorlogs- en terreurslachtoffers.

** vanaf 01/01/2019 staat de HZIV eveneens in voor het beheer van de terugbetalingen/aanvragen medische akkoorden voor de KGV van HR-Rail voor de Brusselse geregionaliseerde materie (Iriscare). 

De papieren akkoordaanvragen voor de vergoeding van geneeskundige verstrekkingen moeten overgemaakt worden aan:

HZIV - MedAdmin
Directie Geneeskundige verzorging
Troonstraat 30A
1000 Brussel

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van geneeskundige verstrekkingen waarvoor de toestemming van de adviserend arts noodzakelijk kan zijn en waarvoor MedAdmin de aanvragen verwerkt. 

Mobiliteitshulpmiddelen, medische voeding, hoortoestellen, bandagisterie, bepaalde medische onderzoeken en/of specifieke chirurgische ingrepen, incontinentie (forfaits), bariatrische ingreep, kinesitherapie, logopedie, geneesmiddelen (Hoofdstuk IV & VIII), orthopedie, zuurstoftherapie, MBV, fysiotherapie, magistrale bereidingen, functionele revalidatie, verblijven in zorginstellingen, zorgtrajecten (diabetes, nierinsufficiëntie).

Bij wijze van uitzondering worden de aanvragen voor de volgende geneeskundige verstrekkingen nog verwerkt door de medische kabinetten van onze gewestelijke diensten (contact): 

  • verpleegkundige verstrekkingen
  • zorgen in het buitenland (S2)
  • aanvragen voor het Bijzonder Solidariteitsfonds

U kunt ook steeds terecht bij onze helpdesk: 

  • Telefoon: 02/227 62 45
    • Ma, Di, Do: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
    • Wo, Vr: van 9 tot 12 uur
  • Email: @email