Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit is de website van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), een openbare instelling van sociale zekerheid. De HZIV fungeert als verzekeringsinstelling ('ziekenfonds') in het kader van de verplichte ziekteverzekering. De hoofdzetel van de HZIV bevindt zich in de Troonstraat 30A te 1000 Brussel (België).

Algemene bepalingen

 • Door het raadplegen van deze website verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de inhoud van de gebruiksvoorwaarden en zich ermee akkoord te hebben verklaard.
 • De gebruiksvoorwaarden kunnen door de HZIV worden gewijzigd. De gebruiker wordt daarom geadviseerd de gebruiksvoorwaarden op regelmatige tijdstippen opnieuw te raadplegen.
 • De website van de HZIV bevat links naar andere sites. De HZIV is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 • De HZIV geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Aansprakelijkheid

 • De gebruiker kan geen rechten of aanspraken ontlenen aan de inhoud van de website.
 • De HZIV waakt over de betrouwbaarheid van de informatie op de website. De website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De HZIV kan echter niet garanderen dat alle informatie passend, juist, pertinent en volledig is.
 • De HZIV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van op deze website verkregen informatie of voor het ontbreken van bepaalde informatie.
 • Gedetailleerde informatie over de diensten en voordelen van de HZIV is beschikbaar bij de medewerkers van de HZIV in de gewestelijke diensten en de informatiedienst.
 • De informatie over gezondheid en levensstijl is louter informatief en vervangt geenszins het advies van professionele zorgverleners.
 • Communicatie via e-mail of webformulieren: de gebruiker kan geen rechten of aanspraken ontlenen door een antwoord van de HZIV verstrekt aan de gebruiker via e-mail of door de eventuele gevolgen van de niet-beantwoording van een vraag gesteld aan de HZIV door de gebruiker.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op uw toestel wanneer u een website bezoekt. Sommige cookies bevatten een uniek identificatienummer.

Essentiële cookies

Deze cookies worden gebruikt door het beheerssysteem van de website. De bewaartijd is maximum 1 jaar.

Statistische cookies

We gebruiken Google Analytics om rapporten over het gebruik van de site op te stellen. Google plaatst met dat doel first-party cookies op uw toestel die een willekeurig maar uniek identificatienummer kunnen bevatten. De bewaartijd van deze cookies varieert tussen 60 seconden en 2 jaar. Het IP-adres van uw toestel wordt gemaskeerd vooraleer het wordt opgeslagen bij Google.

Demografische cookies

We gebruiken Demographics and Interest Reports (een onderdeel van Google Analytics Advertising Features) om rapporten over het gebruik van de website te verrijken met gegevens over leeftijd, gender en interesses. Het is mogelijk dat Google daartoe third-party ('tracking') cookies op uw toestel plaatst.

Cookies weigeren, wissen of uitschakelen

 • De configuratie van de meeste browsers biedt u de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser.
 • Cookies weigeren kan gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de website worden aangeboden.
 • Het gebruik van cookies in verband met statistische en demografische statistieken weigeren heeft geen directe impact op de werking van de website.

Privacy

 • De HZIV respecteert uw privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 • De website biedt de mogelijkheid aan gebruikers om persoonlijke informatie mee te delen. Dat gebeurt op vrijwillige basis. De gegevens worden verwerkt door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Troonstraat 30A te Brussel.
 • De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door de gebruiker gevraagde informatie of diensten te verstrekken.

Geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Laatste aanpassing

27/07/2020