Verzekerbaarheid in het buitenland

De HZIV kan op verzoek van OCMW's en ziekenhuizen een opzoeking naar verzekerbaarheid in het buitenland uitvoeren. Het doel is om de bron van het recht op gezondheidszorgen voor buitenlandse personen te achterhalen, zodat ze kunnen worden ingeschreven bij een Belgisch ziekenfonds en een terugbetaling voor hun zorgen mogelijk is.

Bij welke landen kan de HZIV een opzoeking starten?

De HZIV kan een aanvraag tot verzekerbaarheid indienen bij landen van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en bepaalde landen met overeenkomsten.

 • Albanië
 • Algerije
 • Bosnië-Herzegovina
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Groothertogdom Luxemburg
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Malta
 • Marokko
 • Montenegro
 • Nederland
 • Noord-Macedonië
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Servië
 • Slovakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden
 • Zwitserland
 • Tunesië
 • Turkije

Hoe een aanvraag indienen?

Vul het formulier in:

 

Naast de verplichte gegevens gemarkeerd met een *, probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen en voeg kopieën van identiteitsbewijzen als bijlage toe.

Vermeld altijd de periode waarin de zorgen werden verleend of zullen worden verleend (indicatieve periode in het laatste geval).

Stuur de ingevulde aanvraagformulieren samen met bijlagen naar @email

Of naar het volgende adres: HZIV - IRI, Troonstraat 30 A, 1000 Brussel

De HZIV zal de ontvangst van uw aanvraag bevestigen.

Antwoordtermijnen

Op basis van de verstrekte gegevens zal de HZIV contact opnemen met de buitenlandse instanties. De procedures zijn goed vastgesteld, maar we zijn afhankelijk van de reactie van de buitenlandse landen voor de ontvangst van hun antwoord.

Mogelijke soorten antwoorden

 1. Een positief antwoord geeft ons de garantie van recht op gezondheidszorgen in het land van herkomst voor de gevraagde periode. Hierdoor kan de HZIV de persoon inschrijven voor dezelfde periode, zodat de kosten van de zorgen kunnen worden vergoed.
 2. Een negatief antwoord, wat betekent dat de persoon geen recht heeft op gezondheidszorgen.
 3. Een verzoek om aanvullende informatie, waarna we contact met u zullen opnemen.

 

Ongeacht het antwoord zal de HZIV u het resultaat en de verdere stappen meedelen.