Buiten spelen is gezond

Kinderen spelen vandaag de dag de helft minder buiten dan 20 jaar geleden.  Nochtans heeft buiten spelen veel voordelen: kinderen worden er gezonder van, ontwikkelen sociale vaardigheden, worden zelfstandiger en leren bij over de natuur.  Buiten spelen kan misschien niet altijd en overal, maar er zijn beslist ook buitenactiviteiten voor uw kinderen.

Voordelen

Buiten spelen is goed voor de gezondheid: door te klauteren, te hinkelen of touwtje te springen, bewegen kinderen met plezier.  Ze kunnen zo hun energie kwijt en ze leren beter om ruimte, diepte, afstand en snelheid in te schatten.  Als het bedtijd is, zullen ze bovendien door al dat ravotten in de buitenlucht ook beter slapen!

Kinderen leren spelenderwijs ook vriendjes maken, wat dan weer goed is voor het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden.  Hun zelfstandigheid en fantasie gaan er ook op vooruit: ze kunnen hun eigen spel bedenken en organiseren.

Tot slot leren ze ook de natuur beter kennen.  Dit is belangrijk omdat natuurkennis in het algemeen achteruit gaat.  Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de onderzochte kinderen geen onderscheid kan maken tussen een bij en een wesp en dat één op drie een ekster niet kan herkennen.

Veilig buiten spelen

Eén van de belangrijkste redenen waarom kinderen minder buiten spelen, is de (over)bezorgdheid van de ouders.  Wat met de auto's in onze drukke straat?  Gaat mijn kind zich niet bezeren?

Hier kunnen overheidsinitiatieven zoals een speelstraat een oplossing bieden.  Deze straten worden  tijdelijk afgesloten voor het verkeer zodat kinderen er in alle veiligheid kunnen spelen.  Voor vragen over speelstraten en de voorwaarden kunt u terecht bij uw gemeente.

En wat het bezeren betreft: natuurlijk kunnen kinderen zich pijn doen als ze buiten spelen.  Maar ook binnen is het niet altijd veilig.  Zo blijkt uit cijfers van Kind & Gezin dat er veel meer kinderen in het ziekenhuis belanden na een ongeval binnenshuis, dan na een buitenactiviteit.

Daarnaast leren kinderen ook van het nemen van risico's: het helpt hen onder andere situaties beter in te schatten.

Tips

Heeft u ideeën nodig om uw kinderen op weg te helpen?  Wij geven u enkele tips voor leuke activiteiten:

  • Bouw een kamp in een speelbos of natuurdomein;
  • Verzamel interessante dingen uit de natuur (stenen, bladeren, ...) en bewaar ze in een kijkdoos;
  • Ga op zoek naar insecten in de tuin. Hoeveel vindt u er? Kent u ze allemaal? Met een vergrootglas ziet u ze nog beter!;
  • Ga spoorzoeken;
  • Neem een zaklamp mee naar het bos en onderzoek gaatjes en putjes;
  • Bouw een insectenhotel;
  • Bak een moddertaart;
  • Is er water in de buurt? Zoek dan bijvoorbeeld uit of er diertjes in leven.