myHZIV, uw dossier online beheren

Na de opfrissing van onze website zetten wij ook de vernieuwing van onze online dienstverlening verder. Voortaan kunt u ook een aantal praktische zaken zelf afhandelen via myHZIV. Wij geven u een overzicht van de mogelijkheden.

Wat is myHZIV?

Onze website bood al veel info over de ziekteverzekering en gezondheidsthema’s. U kon via onze website al een bestelling doen voor:

  • formulieren om lid te worden;
  • kleefbriefjes;
  • enveloppen;
  • een Europese ziekteverzekeringskaart. 

Ook was het al mogelijk om via de website vragen te stellen. Het beheren van uw eigen dossier was nog niet mogelijk en daar brengt myHZIV verandering in.

U kunt myHZIV 24/24, 7 dagen op 7, vinden door op de homepage te kiezen voor "Raadpleeg uw dossier". Voor de beveiligde toegang heeft u een elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig.

Nieuwe mogelijkheden

Met de lancering van myHZIV zal het voortaan ook mogelijk zijn om uw eigen dossier deels te beheren. U kunt voortaan:

  • uw contactgegevens consulteren en wijzigen;
  • uw terugbetalingen consulteren;
  • uw bankrekeningnummer wijzigen;
  • gegevens over uw Globaal Medisch Dossier (GMD) consulteren;
  • uw recht op de maximumfactuur consulteren;
  • de verzending van uw kwijtingen beheren.

Belangrijke veranderingen

Het is belangrijk dat wij over de meest recente gegevens beschikken om u te kunnen contacteren. Via myHZIV kunt u ons eenvoudig meedelen als uw e-mailadres of uw telefoonnummer gewijzigd is.

Een overzicht van uw terugbetalingen kan ook handig zijn voor een terugbetalingsdossier bij uw privé-verzekering. myHZIV laat u toe uw terugbetalingen op te zoeken en af te drukken.

U kunt nakijken bij welke arts u eventueel een GMD heeft en hoe lang dit nog geldig is.

U kunt ook zien of u recht heeft op de maximumfactuur en voor welke jaren.

Wij zullen de mogelijkheden van deze nieuwe dienst blijven uitbreiden en verbeteren. U leest er alles over in één van de volgende edities van uw vertrouwde ledenblad, HZIV-info.