Logopedisten

Logopedische behandeling

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling1
701013-701083 Aanvangsbilan logopedische behandeling 36,50 29,00 33,50
702015-702085 Evolutiebilan logopedische behandeling 51,50 40,50 47,00

Zitting op het kabinet van de logopedist

Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling1
Individuele zitting van min. 30 minuten 30,86 25,36 28,86
Individuele zitting van min. 60 minuten 61,98 50,98 57,48
Collectieve zitting van min. 60 minuten 15,89 12,89 14,89
Individuele zitting van ouderbegeleiding van min. 60 minuten 61,98 50,98 57,48
Collectieve zitting van ouderbegeleiding van min. 90 minuten 26,45 20,95 24,45

1Verhoogde tegemoetkoming: wordt toegekend aan o.a. weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen en volledig werklozen ouder dan 50 jaar (die sinds 1 jaar een uitkering ontvangen) met een laag inkomen, gehandicapten met een tegemoetkoming, de personen die recht hebben op het leefloon en personen die het Omnio-statuut hebben. Ook de personen ten laste van al deze categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming.