Logopedisten

Logopedische behandeling

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling [1]
701013-701083 Aanvangsbilan logopedische behandeling 42,75 35,25 39,75
702015-702085 Evolutiebilan logopedische behandeling 51,50 40,50 47,00

Zitting op het kabinet van de logopedist

Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling [1]
Individuele zitting van min. 30 minuten 36,14 30,64 34,14
Individuele zitting van min. 60 minuten 72,59 61,59 68,09
Collectieve zitting van min. 60 minuten 18,61 15,61 17,61
Individuele zitting van ouderbegeleiding van min. 60 minuten 72,59 61,59 68,09
Collectieve zitting van ouderbegeleiding van min. 90 minuten 30,98 25,48 28,98

1Verhoogde tegemoetkoming: wordt toegekend aan o.a. weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen en volledig werklozen ouder dan 50 jaar (die sinds 1 jaar een uitkering ontvangen) met een laag inkomen, gehandicapten met een tegemoetkoming, de personen die recht hebben op het leefloon en personen die het Omnio-statuut hebben. Ook de personen ten laste van al deze categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming.