Tips voor een veilige winter

De herfstwind bracht koning winter een stukje dichterbij. Het wordt stilaan een beetje kouder en we moeten de verwarming aanzetten voor een aangename temperatuur in onze woning. Elk jaar verschijnen er jammer genoeg krantenartikels over ongevallen door het gebruik van slecht werkende verwarmingsapparaten.

Jaarlijks sterven ongeveer 30 tot 50 personen door CO-vergiftiging.  CO is immers kleurloos, geurloos en smaakloos: u kunt het dus niet waarnemen!

Indien u overmatig wordt blootgesteld aan CO ontstaat hoofdpijn, een misselijk gevoel of verliest u het bewustzijn.

Ventilatie is daarom enorm belangrijk. Besteed dus voldoende aandacht aan de verluchting van uw woning.

We geven, voor uw veiligheid, graag nog enkele belangrijke tips.

  • Verifieer in de ruimtes waar kachels met een open vlam aanwezig zijn of er voldoende ventilatiemogelijkheden zijn.
  • Laat schoorstenen (jaarlijks) onderhouden door een erkend schoorsteenveger. Een achtergebleven vogelnest kan de schoorsteen verstoppen en aanleiding geven tot koolstofvergiftiging.
  • Laat verwarmingsapparatuur steeds plaatsen door erkende installateurs en laat ze regelmatig nakijken.
  • Indien u in de badkamer gebruik maakt van een gasgeiser moet er minstens een rooster van 10 bij 15 cm onderaan in de deur en bovenaan in de muur aanwezig zijn. Dit is wettelijk verplicht!
  • Alle toestellen moeten aangesloten zijn op een schouw of een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben. Meerdere toestellen aansluiten op eenzelfde schouw is verboden!
  • Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel op gas of petroleum brandt.

Het plaatsen van een CO-melder in (de buurt van) elke slaapkamer is aangeraden. Voor extra bescherming kan nog een bijkomende koolmonoxidemelder worden geplaatst op 5 à 6 meter van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken.

Een CO melder vervangt nooit de voorgaande veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn om CO-vergiftiging te vermijden.

Bron: Stichting brandwonden