Tot uw dienst

Tot uw dienst

U kent de HZIV omdat zij als mutualiteit uw mutualistisch dossier beheert.  Zij betaalt uw medische kosten terug en betaalt een uitkering als u niet meer kunt werken. Dit is althans de historische opdracht die ons in 1955 toegekend werd. Maar de HZIV onderscheidt zich als openbare instelling van sociale zekerheid van de andere mutualiteiten: door de aangeboden diensten, haar specifieke opdrachten en haar leden.

Een bijzondere dienstverlening

Als "ziekenkas" is de HZIV uniek in België. Onze diensten zijn toegankelijk zonder andere voorwaarden dan deze bepaald door de wet. Ze legt geen betalende aanvullende verzekering op. U geniet er van al uw rechten aan de juiste prijs.

De HZIV is gebonden door een bestuursovereenkomst die om de drie jaar onderhandeld wordt met haar Beheerscomité en de toezichthoudend ministers. De HZIV verbindt zich er onder andere toe de elektronische getuigschriften voor verstrekte hulp binnen de drie werkdagen te vergoeden en de eerste uitkering voor arbeidsongeschiktheid binnen de 5 werkdagen uit te betalen.

Specifieke opdrachten

Sinds enkele jaren staat de HZIV ook in voor het beheer van de dossiers van de verzekerden van de Belgische koopvaardij. Deze "zeevarenden" lezen namelijk met u mee, aangezien ook zij ons infoblad ontvangen!

Daarnaast heeft de HZIV een hele resem medisch-sociale activiteiten overgenomen ten gunste van de oorlogs- en terreurslachtoffers.

Steeds meer leden

De HZIV telt 140.546 leden (augustus 2022). In 20 jaar steeg ons ledenaantal met meer dan 50%!   

Ons jaarverslag is beschikbaar op de website www.hziv.be.  U verneemt er meer over het specifieke ledenprofiel dat de HZIV uniek maakt!

  • Hoeveel leden hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming?
  • Welke nationaliteiten zijn vertegenwoordigd?
  • Tot welke leeftijdscategorieën behoren onze leden?