Uw ziekenhuisfactuur

Uw ziekenhuisfactuur

De HZIV betaalt de tegemoetkoming van de verzekering rechtstreeks aan het ziekenhuis. De factuur die u thuis ontvangt is dus normaal volledig voor uw rekening.

Hieronder vindt u wat meer uitleg om dit belangrijke document beter te begrijpen.

Rubrieken van de factuur

Uw factuur telt 8 rubrieken:

1.    Verblijfskosten
Deze kosten worden bepaald in functie van:

  • de keuze van de kamer (gemeenschappelijke of éénpersoonskamer);
  • uw statuut (verhoogde tegemoetkoming, ...);
  • de duur van het verblijf.

2.    Forfaitaire kosten
Het ziekenhuis kan bepaalde vaste kosten aanrekenen voor klinische biologie, geneesmiddelen, medische beeldvorming, (...).

Deze kosten worden aangerekend ongeacht of u deze verstrekkingen ontvangen hebt of niet.

3.    Farmaceutische kosten
Voor de geneesmiddelen die niet inbegrepen zijn in het forfait, de implantaten en hulpmiddelen. U betaalt uitsluitend wat u daadwerkelijk ontvangen hebt.

4.    Honoraria
Bedragen voor verstrekte zorgen door artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen.

Opgelet: niet-geconventioneerde zorgverstrekkers kunnen supplementen aanrekenen als u een éénpersoonskamer gekozen hebt.

5.    Andere dienstverleningen
Producten zoals bloed, gipsverband, ...

6.    Ziekenvervoer
Kosten voor al dan niet dringend vervoer.

7.    Diverse kosten
Niet-medische kosten (telefoon, drank, wifi, ...).

8.    BTW
Voor bepaalde (esthetische) ingrepen kan BTW aangerekend worden.

De kolommen van uw factuur

De factuur is opgedeeld in 3 kolommen:

  • Ten laste van uw ziekenfonds: de bedragen die rechtstreeks aan de HZIV aangerekend werden.
  • Ten laste van de patiënt: de bedragen die u zelf moet betalen (remgeld of persoonlijk aandeel).
  • Supplementen: de kosten die u zelf moet betalen als gevolg van uw keuze voor een éénpersoonskamer of niet vergoedbare verstrekkingen.

Een goede raad

Door te kiezen voor een gemeenschappelijke kamer, beperkt u de verblijfskosten en de honorariumsupplementen.

Dit maakt een groot verschil op uw factuur!

Twijfels, een vraag? Aarzel niet contact op te nemen met de facturatiedienst van het ziekenhuis of uw HZIV-kantoor.