Welkom in België

Voor de verzekerden die in België verblijven en afkomstig zijn uit Zwitserland of de Europese Economische Ruimte

Uw verblijf in België voorbereiden

U bent sociaal verzekerd in een land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland en wenst in België te verblijven?  Vóór u vertrekt, vraagt u bij uw verzekeringsinstelling een Europese ziekteverzekeringskaart aan.  Op deze wijze kunnen de geneeskundige zorgen die u in België verstrekt worden, terugbetaald worden.

Dankzij de Europese kaart heeft u dezelfde rechten inzake terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen als een Belgische verzekerde.  Normaal wordt een deel van uw uitgaven vergoed, wetende het deel dat overblijft na aftrek van het remgeld (het deel dat volgens het Belgische systeem niet vergoed wordt en ten laste blijft van de patiënt).

Deze kaart is uitsluitend geldig voor noodzakelijke zorgen ten gevolge van een ongeval of een gezondheidsprobleem dat tijdens uw verblijf ontstaan is. 

Uitzondering: Als uw gezondheidstoestand constante zorgen vereist (dialyse, zuurstoftherapie, ...) dient u vóór uw vertrek na te gaan of de behandeling ter plaatse verleend kan worden.  Zorg ervoor dat u een afspraak hebt met de gespecialiseerde zorginstelling in de streek waar u verblijft. In dat geval zal u uw Europese ziekteverzekeringskaart kunnen gebruiken.In de andere gevallen , als u zorgen plant in een Belgische instelling, moet u het formulier S2 (vroegere formulier E112) vooraf aan uw instelling vragen.

Wat moet u doen als u uw kaart verliest of vergeten bent?

Als u de kaart niet aangevraagd of ontvangen hebt voor uw vertrek of als u ze verloren bent, kunt u bij u nationale verzekeringsinstelling een voorlopig bewijs opvragen. Dit bewijs is enkel geldig voor de duur van uw verblijf.

Hoe wordt u terugbetaald?

U kunt de terugbetaling ter plaatse aanvragen in een plaatselijk kantoor van de HZIV. U toont uw Europese kaart in een kantoor naar keuze, alsook het "inschrijvingsformulier voor de houder van een Europese ziekteverzekeringskaart" en de originele facturen (getuigschriften voor verstrekte hulp).

Opmerking: Misschien is de vergoeding van uw kosten in België lager dan in uw land (in België worden de kosten niet volledig vergoed).  Vraag in dat geval een kwijting waarop vermeld wordt hoeveel precies terugbetaald werd.  Vervolgens kunt u met dit document eventueel het verschil aan uw nationale verzekeringsinstelling vragen.

Als u uw Europese kaart niet gebruikt, moet u het volledige bedrag van de verstrekkingen eerst zelf voorschieten en bij uw terugkeer zich tot uw verzekeringsinstelling richten voor een terugbetaling, op basis van de originele fakturen en betalingsbewijzen.

  • U bent niet sociaal verzekerd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland en wenst in België te verblijven?  Misschien heeft uw land een overeenkomst met België gesloten.  In dat geval, vraagt u aan uw Ziekenkas - Nationale kas voor sociale zekerheid, het formulier voor te bereiden dat uw rechten inzake geneeskundige verzorging zal openen.
  • Heeft uw land geen overeenkomst met België gesloten voor de dekking van haar burgers die in België met vakantie zijn?  Als u uw eventuele kosten inzake geneeskundige verzorging tijdens uw verblijf wenst te dekken, sluit dan een verzekering af bij een privé-instelling .