Vermoeden van fraude

Vermoeden van fraude door een zorgverstrekker

Als patiënt stelt u zich soms de vraag of een zorgverstrekker of een zorginstelling u (of de HZIV) niet onterecht kosten aanrekent. ​Bezoeken aanrekenen die niet plaatsvonden, de verbintenistarieven niet naleven hoewel ze van toepassing zijn, zittingen van 60 minuten aanrekenen hoewel ze slechts 30 minuten duurden,...

Niet alles wat vreemd lijkt, is echter fraude: de wetgeving is vaak zeer ingewikkeld en bijkomende uitleg kan nodig zijn.

In geval van twijfel kan uw HZIV-kantoor uw facturen controleren; aarzel echter niet eerst meer uitleg te vragen aan uw arts. U vertrouwt uw gezondheid aan uw arts toe en dit vertrouwen moet ongeschonden blijven.

Ook een ziekenhuis moet u de nodige inlichtingen verschaffen over uw factuur: de tariferingsdienst van het ziekenhuis kan u daarbij helpen.

Bent u nog steeds niet overtuigd? Meld het verdachte geval aan de HZIV die de zaak grondiger zal onderzoeken. Uiteraard wordt uw anonimiteit hierbij gegarandeerd.

Gelieve bijgevoegd formulier in te vullen.

Er wordt geen gevolg verleend aan anonieme mails of mails die betrekking hebben op feiten die te vaag beschreven zijn of meer dan 2 jaar oud zijn.

Eventueel zullen onze diensten of het RIZIV u nog contacteren voor nadere toelichting.

Omwille van privacy redenen kunnen wij u achteraf niet informeren of de betrokkene(n) zullen gesanctioneerd worden.