Individuele- en mobiliteitshulpmiddelen

mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1/1/2024 worden individuele hulpmiddelen voor Brusselaars met een handicap niet meer vergoed door PHARE, maar door de ziekenfondsen en de HZIV.

Wat zijn individuele hulpmiddelen?

De tegemoetkomingen voor individuele materiële hulpmiddelen voor inclusie bestaan uit de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van materiaal dat de autonomie vergroot.

Enkele voorbeelden:

 • elektrisch bed, antidecubitusmatras, personenlift, badlift, aangepaste stoelen, relaxzetel
 • computer of tablet als schrijfhulpmiddel of spraakhulpmiddel, dynamisch communicatietoestel
 • specifiek materiaal voor blinden en slechtzienden: loep, beeldschermloep, specifiek braillemateriaal
 • specifiek materiaal voor doven en slechthorenden: communicatiesysteem, wekker en waarschuwingssysteem
 • tegemoetkomingen voor incontinentiegerelateerde kosten
 • aanpassingswerken aan roerende en onroerende goederen
 • kleine uitrusting (grijper, aangepast bestek, enz.)

Voor wie?

Deze tegemoetkomingen zijn er voor wie een handicap had vóór de leeftijd van 65 jaar en gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De aangevraagde tegemoetkomingen moeten de betrokkene zelfredzamer maken.

Deze tegemoetkomingen worden toegekend onder voorwaarden die in de nomenclatuur zijn opgenomen.

Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan?

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag indienen bij de HZIV door het aanvraagformulier in te vullen en de nodige documenten (medische verslagen, attesten, enz.) toe te voegen.

Er kunnen ook twee bijlagen aan het aanvraagformulier worden toegevoegd:https://phare.irisnet.be/aides-individuelles-2024%20;

 • een medische bijlage
 • een bijlage die de woonplaats beschrijft voor bepaalde specifieke hulpmiddelen voor doven of slechthorenden.

Er bestaat een verklarende nota om u te helpen dit formulier in te vullen en u te informeren over de procedure.

Het aanvraagformulier, de bijlagen en de verklarende nota zijn beschikbaar op de site van Iriscare (zie lager).

De HZIV, of een dienst voor begeleiding kan u ook helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Meer info?

 • Bijkomende info over de tegemoetkomingsaanvraag
 • Info over een dossier dat beheerd wordt door PHARE van vóór 01/01/2024
 • Voor specifieke aanvragen met betrekking tot de indiening van een nieuw dossier kunt u contact opnemen met de HZIV
  @email
  +3222276314

Ter herinnering: de HZIV komt reeds tussen, onder bepaalde voorwaarden voor de gedeeltelijke of volledige vergoeding van mobiliteitshulpmiddelen (AMOB) voor haar verzekerden.

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen?

Een mobiliteitshulpmiddel is een middel dat een persoon die moeilijkheden ondervindt om zich te verplaatsen, de mogelijkheid biedt zich op autonome wijze te verplaatsen.

Het kan daarbij gaan om:

 • manuele of elektronische rolwagens;
 • scooters;
 • loopkaders;
 • wandelstok op wielen;
 • orthopedische driewielers;
 • stasystemen;
 • ...

Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan?

Bezorg het medisch voorschrift van de arts aan de orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen (bandagist). Deze zal u het meest geschikte mobiliteitshulpmiddel voorstellen, rekening houdend met de bestaande technische mogelijkheden.

De orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen zal het dossier bij de HZIV indienen die zal beslissen of een tegemoetkoming toegekend kan worden.

Vanaf 1 januari 2024, op voorwaarde dat uw handicap (beperking van de mogelijkheden tot sociale en professionele integratie als gevolg van een gebrek of een vermindering van ten minste 30% van de fysieke capaciteit) is opgetreden voor de leeftijd van 65 jaar, kan de HZIV volgende tegemoetkomingen dekken:

 • het onderhoud en herstellingen van uw mobiliteitshulpmiddel;
 • de aandrijfsystemen;
 • de tweede rolwagen;
 • de tweede anti-decubituskussen;
 • de hulpmiddelen die niet in de nomenclatuur opgenomen zijn;
 • besturingssystemen met geïntegreerde omgevingsbediening op een elektronische rolstoel.

Deze tegemoetkomingen werden vroeger toegekend door de dienst PHARE.

Meer info?