Statuut mantelzorger

mantelzorg

Verstrekt u hulp aan een persoon die aan autonomie verliest? Deze persoon kan een familielid, een vriend of gewoon een kennis zijn die nood heeft aan ondersteuning en zware zorgen wegens ziekte, ouderdom of een handicap.

Een zorgbehoevende helpen kan soms heel wat tijd in beslag nemen, ten koste van uw privé- of beroepsleven. U kunt uw inzet laten erkennen door de toekenning van het statuut van mantelzorger aan te vragen.

Erkenningen

U kunt twee verschillende types erkenning vragen:

 • een symbolische erkenning van uw inzet (zonder voordeel);
 • een officiële erkenning (met voordeel).

Voorwaarden

 • Zowel u als de zorgbehoevende moeten officieel in België wonen.
 • U verbindt zich ertoe steun te bieden gedurende minimum 50 uur/maand of 600 uur/jaar.
 • De zorgbehoevende moet zware zorgen nodig hebben en ten minste door een gezondheidswerker begeleid worden.
 • Het statuut van mantelzorger kan niet toegekend worden aan zelfstandigen.
 • Een zorgbehoevende kan gelijktijdig niet meer dan 3 mantelzorgers hebben.

Wenst u een erkenning die een voordeel toekent, dan moet u een aantal documenten kunnen voorleggen die het verlies aan autonomie aantonen van de persoon die u helpt.

Momenteel bestaat het sociaal voordeel uit een financiële tegemoetkoming van de RVA. Andere voordelen kunnen mogelijk zijn op regionaal of gemeentelijke niveau.

Hoe krijgt u dit statuut?

Het ziekenfonds van de mantelzorger doet het nodige! Dien een aanvraag in bij uw HZIV-kantoor om het statuut te bekomen.

De aanvraag bestaat uit een "Verklaring op erewoord" die u en de zorgbehoevende voorzien van datum en handtekening. Daarmee verklaart u dat u de voorwaarden vervult. Deze verklaring vindt u op hziv.be bij "Formulieren en online diensten".

De zorgbehoevende kan lid zijn van een ander ziekenfonds: Het nodige wordt gedaan om de aanvragen te controleren.

De HZIV brengt u schriftelijk op de hoogte van haar beslissing. In geval van akkoord ontvangt u een attest overeenkomstig uw aanvraag:

 • eenvoudige erkenning (onbeperkt geldig) 
  of
 • erkenning voor een sociaal voordeel (één jaar geldig, vernieuwbaar), met een attest voor de werkgever om de tegemoetkoming van de RVA te krijgen.

Meer info?

Over de erkenning: contacteer uw HZIV-kantoor.

Over de financiële tegemoetkoming: neem contact op met de RVA (www.rva.be).