Ziekenhuisopname? Vergeet uw eID niet!

Moeten u of uw kinderen naar het ziekenhuis voor een consultatie of een (spoed)opname dan is ook de administratie belangrijk. Wat u zeker niet mag vergeten is uw eID (elektronische identiteitskaart). Waarom is dit zo belangrijk?

Waarom is uw eID nodig?

Uw eID wordt gebruikt om u te identificeren. Een juiste identificatie is belangrijk om uw gegevens te kunnen consulteren bij uw ziekenfonds, de HZIV. De eID is persoonlijk, voor uw kinderen is dus hun eigen eID nodig.

Via het rijksregisternummer dat op uw eID staat, kan het ziekenhuis en de zorgverlener namelijk toegang krijgen tot MyCarenet, een beveiligd netwerk met uw ziekenfondsgegevens. Uw ziekenfondsgegevens zelf staan dus niet op uw kaart. U heeft ook de pin-code van uw kaart niet nodig voor de identificatie.

Het is in België trouwens wettelijk verplicht om een geldige identiteitskaart bij zich te hebben.

Voordelen

Door de toegang tot MyCarenet bent u zeker dat het ziekenfonds het juiste tarief gebruikt bij de afrekening. Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming betalen bijvoorbeeld een lager eigen aandeel dan gewone verzekerden. Ook de derdebetalersregeling blijft mogelijk.

Ook de kwaliteit van de zorg kan verbeteren door het vermijden van fouten als gevolg van identificatieproblemen.

Wat als u geen eID heeft?

Wie geen eID heeft maar wel recht heeft op de Belgische ziekteverzekering, bijvoorbeeld jonge kinderen of sommige grensarbeiders, kunnen gratis een ISI+ kaart krijgen. Ook deze kaart bevat uw rijksregisternummer. Valt u onder deze categorie en heeft u geen ISI+ kaart? Vraag er dan een aan bij uw HZIV-kantoor.

Wie geen eID heeft en ook geen ISI+ kaart kan bekomen, kan zich identificeren met een elektronische vreemdelingenkaart of een kleefbriefje.

Als uw eID gestolen is of als u ze verloren heeft, kunt u een attest van verlies of diefstal van deze documenten gebruiken. Deze attesten krijgt u van de politie bij uw aangifte.