Hospitalisatie

Wat wordt terugbetaald?

De HZIV neemt de verblijfkosten van een ziekenhuisopname bijna volledig voor zijn rekening.

Het forfait voor bepaalde geneesmiddelen per dag en het forfaitair medisch honorarium per ligdag zijn deels ten laste van de HZIV.

De HZIV betaalt de kosten terug van de meeste geneesmiddelen die u tijdens de hospitalisatie gebruikt. De tussenkomst is afhankelijk van de noodzaak van het geneesmiddel. Sommige geneesmiddelen, bijvoorbeeld middelen tegen kanker of suikerziekte, worden daarom volledig terugbetaald.

De HZIV betaalt ook geheel of gedeeltelijk de kosten terug van implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen.

De terugbetaling van de HZIV dekt het grootste deel van:

  • De honoraria voor heelkunde, anesthesie, reanimatie, toezicht, consultatie en medische wachtdienst;
  • Het forfait klinische biologie en de forfaitaire honoraria klinische biologie en medische beeldvorming.

Er is een terugbetaling voor kosten voor kinesitherapeuten, logopedisten en vroedvrouwen.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling voor levering van bloed, bloedplasma en gipsmateriaal.

Opgelet: De HZIV voorziet geen terugbetaling voor:

  • Supplementen;
  • Diverse kosten (telefoon, dieetconsultatie en maaltijden voor niet-patiënten).

De HZIV betaalt dus de meeste kosten bij een hospitalisatie terug. U betaalt enkel het remgeld (persoonlijk aandeel) en eventuele supplementen.

Wat zijn supplementen?

Een ziekenhuis kan kamer- en/of honorariumsupplementen aanrekenen. Er zijn dus aanzienlijke prijsverschillen tussen de ziekenhuizen mogelijk.

Het ziekenhuis kan kamersupplementen aanrekenen bij een verblijf in een éénpersoonskamer.

Artsen die niet geconventioneerd zijn kunnen bovendien honorariumsupplementen aanrekenen bij een verblijf in een éénpersoonskamer.

Uitzonderingen:

  • Voor een éénpersoonskamer mogen ook geconventioneerde artsen een supplement aanrekenen;
  • Bij zware ingrepen kan de arts oordelen dat een individuele kamer om medische redenen aangewezen is, zelfs al koos u voor een ander type kamer. Men mag u dan enkel supplementen aanrekenen die overeenstemmen met uw keuze.

Wat is de opnameverklaring?

Als u opgenomen wordt in een ziekenhuis krijgt u een opnameverklaring waarop u een aantal keuzes moet aangeven. Zo kiest u het kamertype (één-, twee- of meerpersoonskamer) en de behandelende arts(en). Dit formulier kan u veel geld en zorgen besparen en is dus belangrijk.

De keuzes van kamertype en arts bepalen in grote mate de kostprijs van uw opname. Omdat u de opnameverklaring moet ondertekenen is ze juridisch bindend. Lees daarom de toelichting die bij iedere opnameverklaring hoort en bewaar de opnameverklaring zorgvuldig.

De opnameverklaring vermeldt welk kamersupplement u moet betalen voor elk type kamer. De honorariumsupplementen worden echter als een percentage vermeld in de opnameverklaring waardoor het onduidelijk is hoeveel u precies zal moeten betalen. De opnameverklaring is immers geen volledig bestek maar eerder een richtlijn.

Een vraag over uw factuur?

Als u vragen heeft over uw factuur, aarzel niet om contact op te nemen met het ziekenhuis of uw HZIV-kantoor.