Bij de psycholoog

De HZIV voorziet een tegemoetkoming voor raadplegingen bij een psycholoog. Deze tegemoetkoming is beperkt tot de klinische psychologie en is aan bepaalde voorwaarden verbonden.

Voor wie?

Iedereen met een psychologische kwetsbaarheid heeft recht op deze terugbetaling. Een voorschrift is niet nodig. 

Voorwaarden

U moet deze sessies volgen bij een klinisch psycholoog die deelneemt aan een netwerk geestelijke gezondheid waarmee het RIZIV een overeenkomst gesloten heeft. De netwerken zijn laagdrempelig toegankelijk en verspreid over het hele Belgische grondgebied. 

De zorgen worden georganiseerd volgens twee leeftijdscategorieën:

Bent u tussen 15 en 23 jaar? Dan kan u zelf het netwerk kiezen waar u zich het comfortabelst bij voelt.

Let op: per 12 maanden kan u maar tot 1 categorie behoren.

Welke zorgen?

Er zijn twee categorieën van zorg: de eerstelijnshulp en de gespecialiseerde psychologische zorg. 

Tijdens de eerste sessie stelt de psycholoog een bilan op om uw behoeften en soort zorg te bepalen. In de loop van de sessies kan het bilan bijgewerkt worden.

De sessies

Per periode van 12 maanden voorziet de HZIV een tegemoetkoming voor een aantal zittingen. Er is één zitting per dag toegestaan. 

  Kinderen 
Adolescenten
Kinderen 
Adolescenten
Volwassenen Volwassenen
Zorgen Individueel Groep Individueel Groep
Eerste lijn 10 8 8 5
Gespecialiseerd 20 12 20 15

Terugbetaling

De eerste sessie bij de psycholoog is gratis. Voor de volgende zittingen betaalt u per zitting enkel het remgeld. De bedragen kan u in onderstaande tabel terugvinden.

Sessie Verzekerden RVT Gewone verzekerden
Individueel 4 EUR 11 EUR
Groep 2,50 EUR 2,50 EUR

RVT: Rechthebbende van de verhoogde tegemoetkoming

Ben je jonger dan 24, dan betaal je vanaf 1/2/2024 geen remgeld meer voor psychologische zorg!