Kinesitherapie

Sinds 2019 zijn de persoonlijke aandelen die u moet betalen bij een bezoek aan de kinesist vastgelegd aan de hand van drie categorieën. 

Drie categorieën van kinesitherapie

Er zijn drie categorieën bepaald:

  • De verstrekkingen voor zware aandoeningen;
  • De verstrekkingen voor chronische en acute aandoeningen;
  • De verstrekkingen in andere situaties.

De eerste twee categorieën zijn behandelingen die veel kinesitherapie vereisen, zoals bijvoorbeeld postoperatieve zorgen. De derde categorie betreft de meest voorkomende situaties. Er is een maximum van 18 zittingen per aandoening.

Naast deze drie categorieën zijn er: 

  • Verstrekkingen van 15 tot 20 minuten, alle categorieën samen;
  • Specifieke verstrekkingen voor de palliatieve thuispatiënten en de schriftelijke verslagen.

Wat moet u zelf betalen? 

Als u recht hebt heeft op de verhoogde tegemoetkoming (VT), dan betaalt u minder. Hieronder vindt u de bedragen van uw persoonlijk aandeel (remgeld).

Categorieën Lid met VT Lid zonder VT
Courante aandoeningen 2,50 EUR 6,25 EUR
De verstrekkingen voor zware aandoeningen 1,50 EUR 4 EUR
De verstrekkingen voor chronische en acute aandoeningen 2 EUR 5,50 EUR
De verstrekkingen van 15 tot 20 minuten 1 EUR 2 EUR
Palliatieve zorgen + schriftelijke verslagen 0 EUR 0 EUR

Geconventioneerd of niet?

Als u geen recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, is het belangrijk om te weten of uw kinesist geconventioneerd is of niet. Als u een niet-geconventioneerde kinesitherapeut raadpleegt, krijgt u bijna 25% minder terugbetaald. Het remgeld zal dus hoger zijn. Voor leden die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming maakt het in dit geval niet uit of de kinesist wel of niet geconventioneerd is.

Supplementen

U riskeert u ook niet-terugbetaalde supplementen:

  • Als de kinesitherapeut niet geconventioneerd is; 
  • Als de verstrekkingen op uw aanvraag vóór 8u of na 19u, tijdens het weekend of op een feestdag verleend worden;
  • Als het aantal zittingen hoger is dan het aantal dat per pathologie toegekend wordt.