Conventietarief

Wat zijn geconventioneerde zorgverstrekkers?

Als een zorgverstrekker geconventioneerd is wil dit zeggen dat hij de officiële tarieven (verbintenistarief of conventietarief) gebruikt die onderling overeengekomen zijn tussen artsenverenigingen en de mutualiteiten.

Waarom is dit belangrijk?

Zorgverstrekkers die dit verbintenistarief niet gebruiken mogen in principe vrij honorariumsupplementen aanrekenen. Uw keuze om door een geconventioneerde zorgverstrekker te worden verzorgd kan dus een belangrijke besparing opleveren.

Informeer u tijdig bij de behandelende zorgverstrekker of hij de officiële tarieven gebruikt zodat u desgewenst een andere zorgverstrekker kan zoeken.