Zorgtrajecten

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject is een samenwerkingscontract voor vier jaar tussen u, uw huisarts en een specialist.
Het doel is u te informeren over uw chronische ziekte en een goede opvolging te verzekeren.
Er bestaan 2 types zorgtrajecten:

  • Voor personen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie;
  • Voor personen die lijden aan diabetes type 2.

Hoe start u een zorgtraject op?

Neem contact op met uw huisarts. Hij zal het zorgtraject coördineren en de meeste formaliteiten vervullen.

Van zodra het contract door u, uw huisarts en de specialist is ondertekend, stuurt uw huisarts dit document op naar uw gewestelijke dienst. Daarna kan het zorgtraject beginnen.

Uw voordelen

Voor de duur van uw zorgtraject worden uw raadplegingen bij uw huisarts en bij de specialist volledig terugbetaald door de HZIV. Ook het remgeld wordt vergoed.

Tijdens het zorgtraject wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Dit zal alle informatie bevatten over de behandeling van uw chronische ziekte. Zo zal de samenwerking tussen uw artsen vlotter verlopen.

U krijgt ook toegang tot specifiek materiaal (glucosemeter, bloeddrukmeter etc.) als u dit nodig hebt. 

Algemene voorwaarden 

U gaat een verbintenis aan voor 4 jaar met uw huisarts en uw geneesheer-specialist. 

Er wordt van u een persoonlijke inzet verwacht. Dit wil zeggen dat u uw huisarts minstens twee keer per jaar raadpleegt en de specialist minstens één keer per jaar.

U moet beschikken over een globaal medisch dossier bij uw huisarts. Als u er nog geen heeft, moet u er een openen binnen een jaar na opstarten van het traject. 

U moet in staat zijn om op raadpleging te gaan.

Chronische nierinsufficiëntie

Om het zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie op te starten, moet u voldoen aan twee voorwaarden:

  • U bent minstens 18 jaar en ondergaat geen nierdialyse of transplantatie;
  • U hebt chronische nierinsufficiëntie in een ernstig stadium (GFR < 45, twee keer bepaald door een bloedanalyse of protëinurie van meer dan 1g/dag, twee keer bepaald door een urineonderzoek).

Diabetes type 2

Om het zorgtraject voor diabetes type 2 op te starten, moet u voldoen aan twee voorwaarden:

  • U volgt een insulinebehandeling met minimaal één en maximaal twee insuline-injecties per dag;
  • U bent niet zwanger;

Opgelet: bij diabetes type 1 kan u geen zorgtraject aanvragen.